മാക്രോണി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി || Beef Macaroni || Tasty Recipe || Recipe :129

Beef Macaroni Tasty Recipe Recipe 129 - മാക്രോണി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി || Beef Macaroni || Tasty Recipe || Recipe :129____________________________________________

____________________________________________
Email
fadwaskitchen@gmail.com
____________________________________________

____________________________________________
Ingredients:
——————
Macaroni – 350 gm

Beef – 1/2 kg

Onion – 1 Big

Tomato – 1 medium size

Ginger -1 tbsp

Garlic – 1 tbsp

Green chilli – 3-4

Curry leaves

Mint leaves – 2-3

Coriander powder – 2 tbsp

Chilli powder – 1/2 tbsp

Kashmiri Chilli powder – 1/2 tbsp

Turmeric powder – 3/4+1/4 tsp

Garam masala – 1/2 tsp

Beef Masala – 1 tbsp

Fennel seeds – 1/2+1/2 tsp

Pepper powder – 1 tsp

Fenugreek – 2 pinch

Water – 1+1 cup

Salt to taste

Oil -1 tsp

Coconut oil – 2 tbsp

Shallots – 6-7+2

Grated Coconut – 3/4 cup

Coriander leaves – 2 tbsp

Related posts:

60 Comments on മാക്രോണി കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി || Beef Macaroni || Tasty Recipe || Recipe :129

  1. Masha Allah.. super recipie..

    kunchi Pathiri kk cheyunna ?$@# thenga varuth arach cherthal taste kitto..

    • Food undakiya udane thanne vere pathrangalekk mativacha cooker cln cheyth vachal mathi 👍 😍

  2. Nan adhighavum macaroni undakkarund pakshe idhu pudhiya arivanu thanks, ithayude recipe kanumbol undakan koodudhal thrill aanu

  3. ഒരിക്കൽ ഞാൻ മാഡത്തിനോട് മക്രോണി വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. താങ്ക്സ്. കുട്ടികൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം തന്നെ. Super……

Comments are closed.