របៀបធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ញាំជាមួយពងទាកូន | Pickled Garlic Recipe – មេផ្ទះ (Housewife)

December 4, 2017 2

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ខ្ទឹមស Hello friend ! to day i my channel show about Garlic Recipe. បើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe, if you like my video please click subscribe to Read More